RE/MAX Delta

Vývoj cen nemovitostí v České republice za poslední rok

 

 

Zajímá vás, jak se vyvíjely ceny nemovitostí v České republice během posledního roku? Tento článek přináší přehled změn na trhu nemovitostí od dubna 2023 do dubna 2024, včetně hlavních faktorů ovlivňujících ceny v jednotlivých regionech. Vzhledem k vysoké inflaci, rostoucím nákladům na energie a stavební materiály a ekonomické nejistotě, se dozvíte, jak tyto vlivy přispěly k celkovému nárůstu cen v Praze, Brně, Břeclavi, Znojmě, Vyškově,  Hodoníně a dalších oblastech.

Během tohoto období ceny nemovitostí v České republice mírně vzrostly. Tento nárůst byl především důsledkem vysoké poptávky po bydlení a inflace. Rostoucí náklady na energie a stavební materiály dále přispěly k tomuto trendu. V jednotlivých regionech hrály významnou roli specifické faktory, jako je turistický ruch v historických městech a atraktivita venkovského bydlení. V Praze a Brně byla růstová dynamika silnější díky pokračujícímu zájmu o bydlení ve velkých městech. V Břeclavi a Znojmě pak poptávka po klidnějším bydlení a rekreačních nemovitostech podporovala růst cen i mimo hlavní městské oblasti.

 

Celkově lze říci, že český trh nemovitostí v období od dubna 2023 do dubna 2024 zaznamenal mírný růst cen ve většině oblastí. Různé faktory, jako je inflace, poptávka po bydlení, dostupnost služeb a infrastruktury, a regionální atraktivita, hrály klíčovou roli při formování cenových trendů​.


 

Praha

Hlavní město Praha zaznamenalo mírný nárůst cen nemovitostí. Hlavním motorem tohoto růstu byla neustále vysoká poptávka po bydlení v metropoli, která je způsobena atraktivitou města jak pro domácí, tak i zahraniční investory. Kromě toho přispívají k růstu cen i další faktory, jako jsou omezené možnosti nové výstavby, vysoké náklady na stavební materiály a rostoucí ceny stavebních prací. I přes ekonomické nejistoty způsobené pandemií COVID-19 se trh rychle vzpamatoval, což vedlo ke stabilizaci a následnému růstu cen. Tento trend pokračoval i v roce 2023, a to i přes vysoké úrokové sazby hypoték, které by za normálních okolností mohly tlumit poptávku. Nicméně, omezená nabídka dostupných nemovitostí a stále přetrvávající zájem o bydlení v Praze udržely ceny na růstové trajektorii. Výhled do budoucna naznačuje, že ceny nemovitostí budou i nadále růst, přičemž hlavními faktory budou pokračující poptávka po bydlení a omezená nabídka dostupných nemovitostí.


 

Brno

 

Podobný trend byl zaznamenán i v Brně. Nedostatek nových developerských projektů a vysoká poptávka po bydlení vedly k růstu cen nemovitostí, což činí z Brna jednu z nejžádanějších lokalit mimo Prahu. Okolní oblast Brno - Venkov také zaznamenala stabilní růst cen, a to díky zájmu o klidnější a cenově dostupnější bydlení mimo městské centrum. K tomu přispívá i výborná dopravní dostupnost do centra Brna, která činí z příměstských oblastí atraktivní alternativu pro ty, kteří chtějí uniknout ruchu velkoměsta, ale zároveň chtějí mít snadný přístup ke všem výhodám, které Brno nabízí. Navíc, rozvoj infrastruktury a dostupnost veřejných služeb v těchto oblastech přispívají k jejich rostoucí popularitě. Tento trend je podporován také rostoucím počtem pracovních příležitostí v Brně, které přitahují nové obyvatele a dále zvyšují poptávku po bydlení. Výhled do budoucna naznačuje, že růst cen v Brně a okolí bude i nadále pokračovat, přičemž hlavními faktory budou omezená nabídka nemovitostí a trvalý zájem o tuto lokalitu.

 


 

Břeclav

Břeclav, jak ve městě, tak v celém okrese, došlo k mírnému nárůstu cen nemovitostí. Město těží z dobré dopravní dostupnosti, zejména díky blízkosti k dálnici D2 a železničnímu koridoru, což zvyšuje jeho atraktivitu nejen pro místní obyvatele, ale i pro dojíždějící a investory. Blízkost k hranicím s Rakouskem a Slovenskem přidává na strategické hodnotě regionu, čímž se stává zajímavou lokalitou pro přeshraniční pracovníky a podnikatele.

V okrese Břeclav pak k růstu cen přispěl zájem o venkovské bydlení, podpořený hledáním klidnějšího a přírodně bohatšího prostředí mimo hlavní městské oblasti. Tento trend je viditelný zejména v menších obcích a na venkově, kde lidé hledají kvalitní bydlení za přijatelnější ceny, ale s dobrou dostupností do větších měst. 


 

Hodonín

 

Hodonín také zaznamenal mírný růst cen nemovitostí. K tomu přispěla dobrá dostupnost služeb a infrastruktury, což činí z Hodonína atraktivní místo pro bydlení díky své poloze a kvalitě života. Město je známé svým historickým centrem, kulturními akcemi a rekreačními možnostmi, které přitahují jak místní obyvatele, tak nové rezidenty. Navíc, blízkost k přírodním atrakcím a vinařským oblastem zvyšuje jeho přitažlivost pro rodiny a mladé profesionály hledající vyvážený životní styl​.


 

Vyškov

Podobně i Vyškov zaznamenal stabilní růst cen, podpořený dostupností bydlení a kvalitními životními podmínkami. Město těží z dobré dopravní dostupnosti, včetně blízkosti k dálnici D1 a železničnímu spojení do Brna a Olomouce, což umožňuje pohodlné dojíždění za prací. Přítomnost pracovních příležitostí v místních podnicích a blízkých průmyslových zónách přispívá k stabilnímu růstu trhu s nemovitostmi. Kromě toho, Vyškov nabízí bohaté možnosti vzdělávání, zdravotní péče a volnočasových aktivit, což z něj činí atraktivní lokalitu pro dlouhodobé bydlen


 

Znojmo

Znojmo město a okres Znojmo rovněž zaznamenaly růst cen nemovitostí. Ve městě k tomu přispěl turistický ruch a historický význam města. Znojmo, známé svým bohatým kulturním dědictvím, historickými památkami a vinařskou tradicí, láká mnoho návštěvníků, což zvyšuje poptávku po nemovitostech v centru města a okolních oblastech. Tato poptávka se projevuje v růstu cen bytů a domů, protože zájemci chtějí investovat do nemovitostí v atraktivních turistických lokalitách.

V okrese Znojmo byl růst cen podpořen zájmem o venkovské bydlení a atraktivitou regionu pro rekreační účely. Lidé hledající klidnější životní styl a blízkost k přírodě upřednostňují venkovské oblasti Znojemska, které nabízejí kvalitní bydlení v malebných vesnicích a možnost rekreace v přírodě. Tento trend je podporován i dostupností základních služeb a dobrým dopravním spojením do větších měst, což zvyšuje atraktivitu těchto lokalit pro trvalé bydlení i víkendové pobyty​

 

Potřebujete konzultaci? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme!

 

*
*
*
*
email: fullname:
 
Klíčová slova:
 
  • vývoj cen
  • nemovitosti Česká republika
  • inflace
  • poptávka po bydlení
  •  regionální atraktivita
Zdroj sreality.cz
Autor: Ing. Tomáš Frýdek