RE/MAX Delta

RE/MAX Delta je sponzorem projektu DOBRÝ ANDĚL

 

Od roku 2017 jsme DOBRÝM ANDĚLEM. Podporujeme rodiny, které se ocitly v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění DÍTĚTE.

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných. A my jsme mezi nimi.

ANDĚLSKÉ HODNOTY:

 

RADOST

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s lékařisestrami a sociálními pracovníkyfirmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

RESPEKT

Respektujeme slabšínemocné a potřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku nebo pomoci.

ODVAHA

Máme odvahu pouštět se do těžkých věcí. Snažíme se být odvážní v komunikaci – argumentovat, odvážněji obhajovat naše hodnoty a to, že jsme jiní.


Jsme moc rádi, že můžeme alespoň takto pomoci těm, kteří to potřebují. Více na https://www.dobryandel.cz/

 

Autor: Ing. Zuzana Lomská