RE/MAX Delta

Nejpozději dne 31.5. 2023 je nutné zaplatit daň z nemovitosti 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2023  Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (daňová složenka), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s.p.  Poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu daňovou informační schránku plus, datovou schránku, nejsou přihlášeni k zaslání údajů pro placení daně na e-mail a nehradí daň prostřednictvím SIPO bude v roce 2023 zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty s.p. Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, převážně fyzickým osobám, které nemají zřízenu daňovou informační schránku plus, datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail.  Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti, pokud nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků. Více informací ZDE.

Autor: Ing. Zuzana Lomská