RE/MAX Delta

Náš tip: prodej nemovitosti obálkovou metodou

 

Jak co nejlépe prodat svoji nemovitost? Jednou z nabízejících se variant, která se v České republice s výjimkou prodeje a pronájmu obecních bytů zase tolik nevyužívá, je obálková metoda. Je přitom vhodná pro každého, kdo chce prodat za maximální cenu.

Obálkovou metodu, která je oblíbená pro svoji transparentnost a úspěšnost, můžete bez obav využít i Vy při prodeji svého bytu, domu či pozemku. Jsou země, kde se nemovitosti touto formou prodávají naprosto běžně, např. v Kanadě, USA, Austrálii, ale také v Norsku, Německu a dalších evropských zemích.

Nejlepší (ne nutně nejvyšší) nabídka vyhrává

Obálková metoda, které se také někdy říká soutěž o nejlepší nabídkuje typ aukce. Její název se odvíjí od toho, že nabídky ke koupi předkládají zájemci o koupi prodávajícímu v zapečetěné obálce. Klasické obálky jsou pochopitelně v dnešní době na ústupu a často je nahrazují elektronické aukční systémy, případně doručování emailem.

Nejlepší nabídka bývá z pohledu prodávajícího obvykle ta s nejvyšší nabízenou cenou. Nemusí to tak být ale vždycky, při rozhodování mohou hrát roli i další kritéria, která jsou pro prodávajícího důležitá. Např. pokud s prodejem spěchá, může upřednostnit zájemce, který nabízí rychlejší platbu, i když nižší cenu. Nebo se také stává, že si prodávající vybere kupce, který mu nabídne delší dobu na vystěhování. Může se tedy stát, že upřednostní jinou než nejvyšší cenovou nabídku.

Pokud se rozhodnete prodat nemovitost obálkovou metodou prostřednictvím naší realitní kanceláře RE/MAX Delta, předložíme Vám samozřejmě všechny došlé nabídky. Jakou nakonec upřednostníte, je výhradně na VásNáš realitní makléř Vám v každém případe bude při soutěži dobrým poradcem. Může například prodávajícího upozornit na nereálné sliby některých zájemců, nestandardní platební podmínky atd.

Výhody obálkové metody při prodeji nemovitosti

Hlavní výhoda obálkové metody spočívá v transparentnosti a efektivitě prodeje.

Všichni zájemci mají stejnou příležitost ke koupi. Nerozhoduje, kdo přijde na prohlídku první, druhý nebo třetí. Pokud je prodej formou obálkové metody dobře zorganizovaný, nemovitost se prodá relativně rychle a přitom dobře. Zároveň je stanoven pevný termín uzávěrky podávání nabídek, takže zájemci mají dostatek času, aby učinili zralé rozhodnutí, kolik a za jakých podmínek nabídnout.

Na rychle rostoucím realitním trhu, který v posledních letech zažíváme, soutěž mezi kupujícími způsobuje, že se nemovitost prodá za opravdu maximální cenu. Potenciální kupci se sami rozhodnou, zda nabídnou vyšší, nižší, anebo vyvolávací cenu. Navíc veškerý výnos z prodeje získá prodávající, realitní kanceláři náleží jen předem stanovená odměna.

Nevýhody lze eliminovat

Z hlediska principu je sice prodej obálkovou metodou jednoduchý, ale zato náročný na přípravu, marketing a důvěryhodnost organizátora.

Je naprosto nezbytné, aby měl pořadatel dobrou pověst a byl garantem, že vše proběhne podle předem stanovených pravidel.

Právě v tom mohou být i hlavní nevýhody oproti běžnému prodeji. Organizátor obálkové metody musí celou aukci dobře zorganizovat, vytvořit jasná pravidla a ošetřit všechny potenciální problémy. Je to náročnější než klasický prodej a nezvládnutá příprava může skončit fiaskem.

Aby byl prodej úspěšný, musí prodejce udělat intenzivní reklamní zásah, který přivede v krátké době co nejvíce zájemců. Pokud se totiž prodej nemovitosti špatně zpropaguje, nevysoutěží se za tak vysokou částku, jak by mohla. Dokonce se může stát, že se takto vůbec neprodá. Udělat kvalitní reklamní zásah vyžaduje zkušenosti z prodeje a marketingu. Pokud je prodávající nemá, jeho šance na úspěch dramaticky klesá.

Občas se bohužel také stává, že někteří zájemci chtějí pořadatele soutěže uplácet, aby se dozvěděli informace o ostatních nabídkách. Nebo se snaží po vyhlášení výsledků v rozporu s aukčními pravidly nabídnout vyšší cenu. Takové jednání je zcela nepřijatelné.

Aby se soutěž obálkovou metodou povedla, musí zájemci důvěřovat pořadateli i tomu, že vše proběhne podle pravidel. Na to maximálně dbáme. A lpíme na morální kredibilitě našich makléřů.

Budoucnost je elektronická

Objektivně je nezbytné přiznat, že ne všichni kupující obálkovou metodu vítají. To se sice může jevit jako nevýhoda, ale ve skutečnosti o soutěž nemají zájem především lidé, kteří nejsou ochotni nabídnout vyšší cenu, takže jejich ztráta nemá na prodej tak zásadní dopad.

Obálková metoda patří i proto mezi perspektivní řešení prodeje nemovitostí. Pochopitelně se bude čím dál více rozšiřovat podávání nabídek prostřednictvím elektronických systémů, které v maximální možné míře eliminují nebezpečí selhání lidského faktoru. Právě elektronické systémy na rozdíl od klasických obálek mohou mnohem lépe zamezit případným pokusům o ovlivnění soutěže.

Systém, který používáme v RE/MAXu, neumožňuje, aby makléř, který aukci organizuje, viděl došlé nabídky před uzávěrkou.

Tím je zajištěno, že nikdo nemůže o došlých nabídkách informovat ostatní zájemce a tím ovlivňovat průběh soutěže. Žádný pracovník ani nemůže některou z nabídek vyřadit. Vyhodnocení soutěže pak obvykle probíhá za účasti prodávajícího, který tak má o všech došlých nabídkách dokonalý přehled.

Svěříte-li organizování obálkové metody nám, máte jistotu, že vše proběhne čistě, podle pravidel a k Vaší maximální spokojenosti.

Autor článku:

Ing. Tomáš Frýdek

majitel RE/MAX DELTA

Autor: Ing. Zuzana Lomská