RE/MAX Delta

 

Letošní rok je posledním rokem, kdy se mohou vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva

 

Letošní rok 2023, je v souladu s novým občanským zákoníkem posledním rokem, kdy se mohou skuteční vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva. Doporučujeme vám proto nahlédnout do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků na webových stránkách www.uzsvm.cz a zkontrolovat, zda třeba i vám nebo vašim předkům nepatří nemovitost, o které jste doposud nevěděli.
Další institucí, která vám v tomto může pomoci je Katastr nemovitostí. Slouží nejen potřebám státu, ale především vlastníkům nemovitostí.
Existuje na 150 tisíc nemovitostí, u nichž buď není zapsaný žádný vlastník, nebo u něj některý z podstatných údajů chybí. Převážnou většinu z nich tvoří pozemky. Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní pozemky. V seznamech lze nalézt i stavby, jako například garáže či chaty.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) rovněž řeší nemovitosti s nesprávně zapsanými vlastníky. Zaměřuje se na ty, které obcím a krajům brání v rozvoji potřebné infrastruktury či budování volnočasových areálů pro své občany.
Například ÚZSVM v roce 2022 zahájil šetření u 91 029 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho se již 50 809 podařilo úspěšně vyřešit. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k obnovení dědického řízení, protože vlastník již nežije.

Pokud jste na tento problém narazili nebo potřebujete s čímkoliv v tomto směru poradit, obraťte se na nás - RE/MAX Delta.

Více informací naleznete zde: https://lnkd.in/ej72vkzD.

 

Autor: Ing. Zuzana Lomská