RE/MAX Delta

Koupili jste nemovitost? Pozor na daňové přiznání!

 

Pokud jste se nově stali majiteli nemovitosti, máte čas do konce ledna podat daňové přiznání. To bude sloužit jako základ pro budoucí platby daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Předmětem daně nejsou jen domy a byty, ale také pozemky, zdanitelné stavby nebo nebytové prostory.

Daň z nemovitých věcí se platí vždy v květnu. Samotné přihlášení k dani, resp. daňové přiznání se podává jen jedenkrát, a to rok následující po tom, co nový majitel nemovitost pořídil. Kupující se přihlašuje jako nový plátce daně a prodávající se odhlašuje a tím informuje finanční úřad, že již tato povinnost pro něj neplatí. Podání je možné pouze od 1. do 31. ledna a vztahuje se vždy k nemovitostem, u kterých došlo ke změně v předchozím roce.

Daňové přiznání nejen pro nové majitele nemovitosti

Daňové přiznání se týká nejen všech nemovitostí s novými majiteli, ale také těch, kde se změnily parametry, které ovlivňují daňový výpočet. Například pokud jste přistavovali, měnili rozlohu pozemku nebo z něj udělali stavební parcelu. Pokud jste daň již v minulosti platili a nedošlo k žádné zásadní změně, můžete zůstat v klidu. V takovém případě není třeba přiznání znovu podávat.

Rozhodným datem změny (ve většině případů je jím zápis nového majitele nemovitosti) je konec roku, tedy 31.prosinec. U nemovitostí, které jsou již podané na katastru, ale stále probíhá přepis na nového majitele, bude přiznání k dani podáno až o rok později, tedy v lednu následujícího roku.

Rozhodující je den podání daňového přiznání

Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Podání lze učinit osobně nebo elektronicky na portále: www.daneelektronicky.cz vyplněním formuláře a odesláním prostřednictvím datové schránky. Pokud nemáte možnost ani povinnost využít datového podání, lze formulář lze vyplnit, vytisknout a fyzicky či poštou poslat na příslušný úřad.

Za datum podání se u daňového přiznání považuje den odeslání – rozhodující je razítko pošty, podatelny finančního úřadu nebo elektronická stopa dokumentu, pokud je podáváno prostřednictvím datové schránky.

Splatnost daně z  nemovitých věcí

Samotná daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května. Od finančního úřadu majitelé nemovitostí každým rokem dostanou informaci o výši daně a termínu uhrazení. Toto probíhá již automaticky a majitelé nemusí podnikat žádné další kroky.