RE/MAX Delta

Jak naložit s hypotékou ve složité pandemické době?

Ve sbírce zákonů 17. dubna vyšel, a tedy zároveň i vešel v platnost Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. V médiích o se o něm mluví jako o Moratoriu na splácení půjček.

Legislativní novinka umožňuje dlužníkům až půlroční odklad splácení úvěrů a půjček uzavřených před 26. březnem letošního roku.

Zákon je závazný pro všechny banky a nebankovní instituce poskytující spotřebitelské úvěry. V článku se primárně budeme věnovat úvěrům na bydlení pro fyzické osoby.

Odložit splácení úvěru může skoro každý!

Je zřejmé, že Moratorium cílí především na ty klienty, kteří mají v důsledku vládních nařízení výpadek příjmů a jejich zhoršená finanční situace by mohla vést k nesplácení úvěrů. Avšak to neznamená, že nemůže o odklad splátek požádat i kdokoliv jiný, kdo zatím propad příjmů nepocítil.

Žadatel totiž nemusí nijak věřitelské instituci prokazovat důvody, které ho vedou k žádosti o odložení splátek.

Dlužník pouze oznamuje svůj záměr využít tzv. ochranné doby. Instituce, které dlužíte, vám musí vyhovět. Moratorium se však nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasingy nebo úvěry určené k obchodu s investičními nástroji.

Splátky nebude možné odložit ani u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

Veškeré dotčené instituce mají k povinnost k účelu žádosti o ochrannou dobu určit alespoň jeden snadno přístupný způsob oznamování s využitím prostředků komunikace na dálku. Většina velkých bank a úvěrových společností zvolila webový formulář nebo oznamování mailem.

Během ochranné doby klient neplatí ani splátku jistiny úvěru ani úrok, dokonce ani příslušenství k danému úvěru, tedy např. poplatek za vedení úvěru nebo úvěrové pojištění.

Ochranná doba trvá od prvního dne měsíce následujícího po dni, v němž žadatel o ochrannou dobu požádal. Pokud tety klient učiní oznámení ještě v dubnu, počíná jeho ochranná doba běžet prvním dnem měsíce května.

Konec ochranné doby si nastavuje žadatel sám, přičemž má na výběr ze dvou pevně daných dat, a to k 31. červenci nebo k 31. říjnu letošního roku. Ochranná lhůta může tedy trvat maximálně šest měsíců. O délku ochranné doby se prodlužuje původně nastavená doba splácení úvěru.

Odložit či neodložit a za jakých podmínek?

Při úvahách, zda využít ochranné doby i přesto, že jste zatím finančně pandemii nijak nepocítili, byste měli vzít v potaz následující skutečnost.

Je zřejmé, že pandemie bude mít výrazný dopad na celé hospodářství a dost možná i trvalejší než jen pár týdnů či měsíců. Přes snahy zákonodárců ochránit zaměstnance, živnostníky a firmy přijde značná část zaměstnanců o práci a někteří živnostníci a firmy situaci ekonomicky neustojí a ukončí své podnikání. Možná není úplně na škodu popřemýšlet, zda by nebylo lépe odložit peníze na splátkách úvěrů pro nejistou budoucnost obzvláště, pokud jste v minulosti nevytvářeli rezervy.

Pokud však patříte mezi ty šťastné, kteří pocítí dopady jen nepatrně nebo mají dostatečné rezervy, a přesto si chcete udělat splátkové prázdniny, mějte na paměti, že každá mince má dvě strany.

Využitím ochranné doby sice odložíte platební povinnost, nicméně nadále se vám bude dluh úročit. Tento úrok pak zaplatíte v poslední nebo několika posledních splátkách. Úrok bude tím vyšší, čím vyšší částka vám zbývá ke splacení.

Pokud máte pár měsíců nebo jednotek let do splacení hypotéky, nic zvláštního se asi neděje a určitě se vám to vyplatí. Ale pokud máte za sebou např. první rok placení třicetileté hypotéky a brali jste si úvěr tři miliony korun při úrokové sazbě 2,6 %, prodraží vám odklad splátek váš úvěr přibližně o 38 000 Kč.

A co bude potom?

Ohledně hypotéky a vlastně jakýchkoliv dlouhodobých finančních rozhodnutí je relevantní otázka, co bude za šest měsíců, až skončí ochranná lhůta.

Bude vaše finanční situace natolik dobrá, že už budete schopni bez problémů splácet své závazky? Jste si jisti, že nemůže v následné ekonomické krizi přijít o svůj příjem? Není možné, že se bude pandemie ve vlnách vracet a stejně tak i vládní omezení?

Samozřejmě nikdo z nás nemá křišťálovou kouli. A možná právě proto by stálo za zvážení, zda místo dočasného odkladu splátek nezvolit nějaké trvalé řešení. Tím řešením myslím např. refinancování stávajícího úvěru.

Aktuálně se můžete dostat u některých bank až na úrokovou sazbu 1,79 %. Při stejném úvěru zmíněném výše by vaše úspora byla přibližně 1 200 Kč měsíčně.

Autor článku:

Ing. Jaroslav Bartoš 

RX finance