RE/MAX Delta

Daň z nemovitosti 2021 – POZOR ZMĚNA

Daňové přiznání z nemovitých věcí můžete letos podat až do 1. dubna

Ministerstvo financí prodloužilo termín, do kdy je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021. Termín se posunul pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až 1. června 2021.

Termín pro daň z nemovitostí se posunul kvůli probíhající epidemii koronaviru a posunutým úředním hodinám na jednotlivých úřadech finanční správy. Ministerstvo tím chce ulevit provozu na finančních úřadech. Nicméně i tak je nutné daňové přiznání podat včas, tedy nejpozději do 1. dubna 2021. Výjimkou je daňové přiznání pro nemovitou věc ve spoluvlastnictví a chcete li přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu. Pak je nutné daňové přiznání podat v původním termínu, tedy do 1. února 2021. Pokud za vás bude vyřizovat daňové přiznání společný zástupce, tak může daňové přiznání bez sankce podat až do 1. dubna 2021.

Kdo daňové přiznání z nemovitých věcí podává?

Daňové přiznání z nemovitých věcí musí podat ti, kteří v roce 2020 nabyli pozemek, stavbu, byt, nebytovou jednotku, nebo kteří zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku.

Daňové přiznání z nemovitých věcí musí také podat ti, u kterých došlo ke změně, tedy k prodeji nebo k nákupu nemovitosti, změně výměry (přístavba, nástavba, další podlaží), nebo při využívání nemovitosti pro podnikatelské účely.

V případě darování nemovitosti je nutné finanční úřad informovat, ale pouze písemnou formou.

Splatnost daně

Platba daně z nemovitých věcí musí proběhnout nejpozději do 1. června 2021. Datum podání příkazu k platbě by měl být nejpozději 25. května 2021 – doporučujeme. V případě, že je daňová povinnost vyšší než 5 tisíc korun, je možné platbu rozdělit na dvě části. První termín má splatnost 1. června 2021, druhý potom 30. prosince 2021.

Autor článku:

Ing. Tomáš Frýdek

majitel RE/MAX DELTA

Důležité odkazy:

Formulář Přiznání daně z nemovitých věcí

Aktuální úřední hodiny na všech FÚ

Informace Finanční správy k dani z nemovitých věcí na rok 2022