RE/MAX Delta

Proč jsou prodeje nemovitostí formou aukce pro majitele výhodné?

Pan Prodávající: „Chci svou nemovitost prodat za co nejvyšší cenu.“, je nejčastější věta, kterou v poslední době slýcháme od našich klientů. Kladli jsme si otázku, jak nejlépe zajistit onu „co nejvyšší cenu“ a přitom dodržet vysoký standard transparentnosti prodeje nemovitost, který naše společnost zastává.

Kdy můžeme říci, že je cena za danou nemovitost nejvýhodnější? Někdy to znamená pro prodávajícího tu nejvyšší možnou dosaženou cenu, ale ne vždy. V mnoha případech může být pro prodávajícího termín úhrady kupní ceny, forma úhrady, zda bude platba za nemovitost hrazena z vlastních zdrojů nebo bude využito financování bankou. Toto a mnoho dalších věcí ovlivňuje to, co můžeme chápat za nejvýhodnější cenu pro prodávajícího.

Zájem prodávajícího i makléře je stejný – prodat co nejdříve, a to nejvyšší nabídce.

Naším klientem, tedy klientem naší realitní kanceláře, je v tomto případě prodávající. S prodávajícím má realitní kancelář uzavřenu smlouvu, jakým způsobem bude postupovat při prodeji předmětné nemovitosti. Jde o stanovení strategie prodeje, aby bylo dosaženo co možná nejoptimálnějších podmínek pro prodávajícího. Prodávající je náš zákazník a my chráníme především jeho zájmy.

… a jak je to s tou Aukcí?

Příklady aukcí z roku 2022

Navýšení prodejní ceny RD o 20 %

Prodej RD v Březí u Mikulova probíhal prostřednictvím aukce. Pro potřeby aukce je vždy nejdůležitější stanovit vyvolávací cenu. V tomto případě byla cena odborným posouzením makléře stanovena na 3 817 800 Kč. Stanovení ceny je jedním z aspektů pro úspěšný prodej, nesmí být příliš vysoká ani příliš nízká. Musí být prostě reálná. V tomto konkrétním případě bylo 14 zájemců a z toho nabídku podalo 9 zájemců. Díky aukci prodávající dosáhl navýšení ceny o 792 200 Kč, tedy navýšení o 20,75 % oproti původnímu předpokladu.

      

    

O cca 5 % vyšší prodejní cena bytu

Prodej panelového bytu v centru Mikulova, nabídková cena nemovitosti byla stanovena na základě analýzy trhu na 3 711 750 Kč. V první fázi se zúčastnilo prohlídkového dne 5 zájemců o koupi. Na základě toho byly podány dvě aukční nabídky, které přispěly k navýšení prodejní ceny o 138 250 Kč než byla původní představa prodávajícího. Těmto zájemcům byli sděleny podmínky, za jakých prodávající přistoupí k podpisu kupní smlouvy. Jedním z kritérií byla nabídnutá cena. Během 14 dnů byla uzavřena blokovací smlouva se zájemce o koupi. V tomto případě se podařilo cenu navýšit o celé 4%.

    

 

Prodáte-li svou nemovitost v aukci s námi, zbude vám i po odečtení naší provize více peněz, než kdybyste si nemovitost prodávali sami svépomocí.

Realitní makléř je vždy motivován k dosažení nejvyšší ceny, jelikož odměna za jeho práci je stanovena procentuálně z kupní ceny nemovitosti a vždy až po dokončení obchodního případu, tedy po podpisu kupní smlouvy.

Aukce není dražbou

Předně je třeba říci, že aukce není dražbou ve smyslu zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. Rozdíl je v tom, že u veřejné dražby probíhá změna vlastnického práva k nemovitosti dle zákona o dražbách na základě příklepu licitátora. Aukce se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Po skončení aukce dojde na základě dohody prodávajícího a kupujícího k uzavření rezervační smlouvy a následně kupní smlouvy. Na dražby dle zákona o veřejných dražbách jsou přísnější nároky, zpravidla se vybírá dražební jistota a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. To u aukcí není bezpodmínečně nutné. Mnoho kupujících se nákupu v dražbě bojí. Stejně tak je dražba složitější pro zájemce, kteří chtějí financovat nákup na hypotéku a těch je více než 70 %. Výsledkem je proto nižší počet účastníků dražby, a to má negativní vliv na dosaženou prodejní cenu. Chcete-li dosáhnout maximální možné ceny při prodeji nemovitosti, dražba není nejlepší formou prodeje. Úplně jiná situace však je, když prodáváte nemovitost v aukci. Aukce jsou pro prodej nemovitostí mnohem flexibilnější a efektivnější.

Proč patří aukce k oblíbeným způsobům prodeje nemovitosti našich klientů?

Flexibilita

Na rozdíl od dražby je aukce flexibilnější. Není svázána pravidly dle zákona o dražbách. Kupující mohou předkládat prodávajícímu další podmínky, za jakých jsou ochotni nemovitost koupit. Samozřejmě za předpokladu, že pořadatel aukce umožní v pravidlech aukce předkládání dalších podmínek.

Kromě ceny tedy mohou účastníci aukce předkládat prodávajícímu i podmínky týkající se například termínu zaplacení kupní ceny, termínu vystěhování, požadavky na zanechání či odstranění inventáře atd. Prodávajícímu jsou všechny nabídky předloženy a je na něm, jakou akceptuje. Dokonce může všechny nabídky odmítnout, pokud žádná nesplní jeho očekávání a pravidla aukce to umožní.

Stejně tak může upřednostnit i nabídku ke koupi za jinou než nejvyšší cenu. To se může stát například, když je pro prodávajícího důležité mít delší dobu na vystěhování a jeden ze zájemců ve své nabídce ke koupi uvede, že je ochoten prodávajícího nechat v nemovitosti bydlet třeba dalších půl roku.

Vyšší dosažená cena

Správně připravená aukce patří k nejlepším způsobům, jak dosáhnout maximální možné ceny při prodeji. Příprava aukce, jasné definování pravidel, jejich bezpodmínečné dodržování, důvěryhodnost pořadatele (realitní kanceláře), ale i morální kredibilita organizujícího realitního makléře, perfektní marketing a správné načasování všech aktivit je pro úspěch aukce naprosto zásadní.

Při organizaci aukce se dá nadělat spousty chyb, které mohou kupující od účasti v aukci odradit a výsledkem je, že prodávající nedostane žádnou nabídku. V nejhorším možném případě může aukce skončit fiaskem a stížnostmi účastníků zejména na neregulérnost celé akce. To se může snadno stát, když aukci organizuje realitní kancelář a makléř, který nemá s aukcemi žádné zkušenosti, neseznámil účastníky s pravidly aukce nebo nezajistil jejich dodržování, anebo nejhorší možnost, že žádná pravidla nestanovil.

Proto, pokud chcete zajistit úspěšnou aukci a dosáhnout nejvyšší prodejní ceny, je velmi důležitý výběr realitní kanceláře a realitního makléře, kteří s touto formou prodeje mají zkušenosti.

Máte zájem prodat svou nemovitost v aukci nebo Vás zajímají další informace?

Kontaktujte nás na tel. +420 607 449 860 nebo prostřednictvím následujícího formuláře.

 

Kontaktní formulář

*
*
*
*
phone: fname: